Lopend onderzoek

Het project De Lange Oorlog – Nederland als oorlogvoerende natie, 1940-1950 onderzoekt hoe Nederland en de Nederlanders gedurende de jaren 1940 in zowel Europa als in Azië hebben deelgenomen aan de Tweede Wereldoorlog en het daaruit voorkomende conflict, de dekolonisatie.

Oproep voor rekrutering voor de strijd in Indië bij Bloemencorso in juli 1945

Onderzoeker: Prof. dr. Peter Romijn
Looptijd: onbepaald
Beoogde publicatie: Engelstalige monografie, tijdschriftartikelen

Meer informatie:

Gewoonlijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen de jaren 1940-1945, waarin de strijd werd aangebonden met de expansieve Duitse en Japanse rijken, en de periode 1945-1949, waarin de dekolonisatie van Indonesië gestalte kreeg. De bevrijding van Nederland in 1945 fungeert in het collectieve  geheugen en in de geschiedschrijving als een drempel tussen twee tijdvakken, die op elkaar volgen, maar verder vrij los van elkaar lijken te staan. Er moest na die bevrijding wel worden afgerekend met de gevolgen van oorlog en bezetting - ontreddering, verwoesting, zuivering, de koloniale relatie met Nederlands-Indië/Indonesië, maar dat kreeg vooral betekenis als onvermijdelijke nasleep.

Dit project gaat echter uit van de continuïteiten in deze tien jaar van voortdurende gewelddadige conflicten. Het stelt de vraag hoe de Nederlanders deze periode van radicale veranderingen in de internationale verhoudingen hebben doorgemaakt. Hoe kon een kleine natiestaat met een groot koloniaal rijk niet alleen de aanslag op haar bestaan overleven, maar bovendien na jaren van vreemde bezetting over gaan tot een grote militaire krachtsinspanning in Azië? Het onderzoek gaat over de voortdurende mobilisatie van de samenleving, over gewelddadige interne en externe conflicten en de bijbehorende politieke crises, uiteindelijk ook over de vraag naar de betekenis van deze tien jaar in de moderne Nederlandse geschiedenis.