Uitgelicht onderzoek

In Rwanda is het Gacaca Archive Project is gestart waarin wordt gewerkt aan het conserveren en toegankelijk maken van de Gacaca archieven in Rwanda. Het NIOD ontwikkelt en verzorgt in deze eerste fase van het project een archieftraining in Rwanda.

Trainers: dr. Peter Horsman, drs. René Pottkamp
Prgrammaleider: Petra Links, MA
Looptijd: januari 2015 – juli 2016
Website: http://gacaca.rw/archive/

Meer informatie:

Na de genocide in 1994 stonden de Rwandezen voor grote uitdagingen. Eén daarvan was: hoe moeten de vele ‘daders’ van de genocide worden berecht? In 2002 werden daarom de Gacaca rechtbanken opgericht. De rechtbanken waren verspreid door het hele land. De lokale gemeenschap kwam wekelijks bij elkaar op de grasvelden van de heuvels in Rwanda om verdachten te berechten. In totaal zijn er tussen 2002 en 2012 bijna twee miljoen rechtszaken behandeld. Al deze zaken werden gedocumenteerd. Het archief dat zo tot stand kwam, is van grote maatschappelijke en wetenschappelijke waarde in Rwanda en daarbuiten vanwege het inzicht dat de documenten geeft in het verloop van de rechtszaken en de informatie die het bevat over de genocide zelf.

In december is daarom het Gacaca Archive Project gestart. Dit project heeft als doel om de documenten en het audiovisuele materiaal te conserveren, toegankelijk te maken en te digitaliseren. In drie verschillende fases zal aan dit eindresultaat worden gewerkt. In januari 2015 is daarom fase één gestart. De focus in deze fase ligt op het conserveren en het toegankelijk maken van het materiaal. Het NIOD verzorgt een basis archieftraining voor archiefpersoneel in Rwanda. De training biedt het archiefpersoneel tools voor het stabiliseren van de fysieke conditie van de Gacaca documenten als wel voor het verbeteren van toegankelijkheid.

Het project is een samenwerking tussen the National Commission for the Fight against Genocide (CNLG) , Aegis Trust , the Department of Digital Humanities  King’s College London , University of Southern California Shoah Foundation Center for Advanced Genocide Research (USC Shoah) en het NIOD.

De eerste fase is mogelijk gemaakt dankzij een financiering van de Rwandese overheid en de Nederlandse Ambassade in Rwanda.