Uitgelicht onderzoek

Dit onderzoek richtte zich op het behoud en beter toegankelijk maken van aan de genocide gerelateerde archieven in Rwanda. Deze archieven zijn vaak nog in beheer van de vormende organisaties en zijn nog niet overgedragen naar een archief beherende instelling. Het eindrapport van dit onderzoek bevat aanbevelingen over mogelijkheden voor te kiezen strategieën om deze archieven te behouden voor toekomstige generaties in Rwanda. Dit project was geïnitieerd door Aegis Trust en werd uitgevoerd door het NIOD in samenwerking met medewerkers van het Genocide Archive Rwanda.

ID-card in Ntarama Memorial Site

Onderzoeker(s): Petra Links MA, drs. Puck Huitsing MCM, dr. Nanci Adler
Looptijd: augustus 2013-april 2014

Meer informatie:

Aegis Trust is een Britse NGO en zet zich onder meer in voor peace building en het herdenken van de genocide in Rwanda. In 2004 opende zij een Genocide Memorial Centre in de hoofdstad van Rwanda, Kigali. Onderdeel van dit memorial is het in 2010 geopende Genocide Archive Rwanda. Dit documentatiecentrum beheert onder andere een collectie oral history, met audiovisuele getuigenverslagen van overlevenden van de genocide.

In de zomer van 2013 sloten Aegis Trust en het NIOD een Memorandum of Understanding.  Hieruit voorvloeiend heeft Aegis Trust het NIOD gevraagd het Genocide Archive Rwanda te adviseren in dit haalbaarheidsonderzoek.