Uitgelicht onderzoek

Het Srebrenica Archive heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren naar de oorlog die volgde op het uiteenvallen van Joegoslavië (1985-1995) en in het bijzonder het onderzoek naar de genocide in Srebrenica in 1995. Het is de ambitie dit te doen door via een centrale portal openbare bronnen aan te bieden die betrekking hebben op de Val van Srebrenica.

Overlevenden van 'Srebrenica'arriveren bij een vluchtelingenkamp van de Verenigde Naties (foto: Ron Havi

Onderzoeker(s): Petra Links MA, drs. Anne Helfrich, dr. Nena Tromp
Looptijd: april 2013-augustus 2013

Meer informatie:

Dit haalbaarheidsonderzoek richt zich op de inhoudelijke en functionele wensen die er leven bij onderzoekers, de juridische (on)mogelijkheden voor hergebruik van informatie en de ontwikkeling van een technisch ontwerp voor een Srebrenica Archive. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zal een projectplan worden geschreven voor het werven van fondsen voor het realiseren van het Srebrenica Archive.