Lopend onderzoek

Regime Change and the Dynamics of Culture: Family, networks and representation. New perspectives on Chinese Indonesian life in Southeast Asia and beyond, 1920s-1970s (Chinese Indonesian Programme) is een internationaal programma van documentatie en onderzoek, gericht op de veelzijdige en hechte zakelijke en familienetwerken van Chinezen in Nederlands-Indië/ Indonesië. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de betekenis en het functioneren van deze netwerken tijdens regime-transities.

Kaart van Indonesië (Beeldbank WO2)

Onderzoeker: dr. Peter Post
Looptijd: 2006-2014
Samenwerkingsverband: Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia; Institute for Asian Research, Centre for Southeast Asian Research, University of British Columbia, Vancouver, Canada; Asia Research Institute, National University of Singapore; Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan; Faculty of Behavioral and Social Sciences, Universiteit van Amsterdam; International Institute for Asian Studies, Leiden.
Beoogde publicatie: monografieën, artikelen (verwacht 2015) 

Meer informatie: 

Het programma bestaat uit verschillende projecten die in samenwerking met binnen- en buitenlandse partners worden uitgevoerd en zullen resulteren in workshops, discussie bijeenkomsten en meerdere publicaties.

Hieronder een overzicht van workshops, publicaties en andere activiteiten die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd.

  • Indonesian Chinese Studies at the Crossroads? Challenges and Prospects – Dutch and Japanese Explorations. International workshop i.s.m. Kosuke Mizuno (CSEAS, Kyoto), Sikko Visscher (ASiA) en Marleen Dieleman (Leiden University). Februari 2007.
  • Public Eyes/Private Lenses. Visualising the Chinese in Indonesia and in North America. International workshop, i.s.m. Abidin Kusno (UBC, Vancouver). Maart 2007.
  • The Ethnic Chinese Family in Asia in Times of Turmoil and Regime Change during the Twentieth Century. Workshop, i.s.m. Sikko Visscher (ASiA). December 2008.
  • Chinese Identities and Inter-Ethnic Coexistence and Cooperation in Southeast Asia. Workshop en boekproject i.s.m. Caroline Hau (CSEAS, Kyoto) en Nobuhiro Aizawa (IDE, Tokyo). Afgerond in 2010.
  • Chinese Indonesians and Regime Change. Boekproject i.s.m. Marleen Dieleman (National University Singapore) en Juliette Koning (Oxford Brookes University). Afgerond in 2011.
  • Chinese Indonesian Business in the 21st Century. Historical and Contemporary Dynamics. International workshop, i.s.m. Marleen Dieleman (National University Singapore), Juliette Koning (Oxford Brookes University), Andreas Susanto (Atma Jaya University, Yogyakarta). September 2011.
  • On Being Rich in Colonial Java. Visual Impressions of the Daily Life of a Peranakan Elite Family. Boekproject en DVD, i.s.m. Nico de Klerk (ex EYE) en May Ling Thio (geassocieerd onderzoekster NIOD). Lopend project.
  • The Fates and Fortunes of the Oei Tiong Ham Concern in Indonesia. Lopend boekproject.
  • Politics, Business and Culture. Chinese Networks in Japan’s Greater East Asia Co-prosperity Sphere. Internationale conferentie en boekproject, i.s.m. Pui Tak Lee (University of Hong Kong). Gepland voor 2013.