Uitgelicht onderzoek

De samenwerkende oorlogs- en herinneringscentra hebben 2018 uitgeroepen tot Jaar van Verzet.

Jaar van Verzet 2018

De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is groot. Dat geldt niet alleen voor de generatie die de oorlog heeft meegemaakt, maar ook voor hen die na de oorlog zijn geboren. Kennis over deTweede Wereldoorlog helpt om de wereld van nu beter te begrijpen. Het geeft inzicht in het ontstaan van oorlogen en de vluchtelingenstromen die daarvan het gevolg kunnen zijn. Het geeft daarmee ook inzicht in de spanningen in de wereld om ons heen en de gevolgen daarvan voor de verhoudingen in Nederland.

Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog vormt daarbij nog altijd een bron van inspiratie. De verhalen van en over het verzet uit deze periode kunnen ons helpen te reflecteren op- en leren om te gaan met de vraagstukken van nu. Daarom is 2018 door het Platform WO2 uitgeroepen tot het Jaar van Verzet.