Geassocieerd onderzoek

Erik Hazelhoff Roelfzema (1917-2007), beter bekend als de Soldaat van Oranje, wordt door velen gezien als een icoon van de Tweede Wereldoorlog. Zijn ervaringen tijdens de Duitse bezetting zijn vereeuwigd in een boek, een film en een musical. Maar het verhaal dat wij kennen, is gebaseerd op wat hij zelf kwijt wilde. Een onafhankelijk onderzoek naar zijn leven ontbreekt nog.

Erik Hazelhoff Roelfzema (1917-2007)

Onderzoeker: dr. Onno Sinke
Looptijd: 2014-2018
Beoogde publicatie: boek

Meer informatie:

In Levenshonger. De biografie van Erik Hazelhoff Roelfzema, Soldaat van Oranje (1917-2007) zal zijn leven niet opnieuw in detail worden naverteld, maar zal meer nadruk worden gelegd op de constanten in zijn leven. Bijvoorbeeld de spanning die in verschillende fasen van zijn leven ontstond door zijn rusteloze zoektocht naar avontuur en zijn constante rebellie tegen autoriteit. Ook zal meer aandacht worden geschonken aan zijn achtergrond. Hoewel hij zichzelf presenteerde als een man die niet in een hokje was te plaatsen, werd ook hij onvermijdelijk gevormd door het milieu waaruit hij voortkwam en de tijd waarin hij leefde. Tot slot kan onderzoek naar de ontstaans- en receptiegeschiedenis van het boek, de film en de musical Soldaat van Oranje ons laten zien hoe de beeldvorming rond Hazelhoff Roelfzema tot stand is gekomen en inzicht geven in de manier waarop de Tweede Wereldoorlog herinnerd wordt.