Uitgelicht onderzoek

Het verhaal van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland is nog maar ten dele bekend. In zijn boek Motherland in Danger: Soviet Propaganda during World War II neemt Karel Berkhoff een zeldzaam gestelde vraag over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bij de hand: op welke wijze probeerde de leiding van de Sovjet-Unie onder de mensen van het thuisfront steun te verwerven en te behouden voor de oorlogvoering?

Dit is het eerste overzichtswerk in een Westerse taal over de propaganda van Stalins USSR tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Onderzoeker: dr. Karel Berkhoff
Publicatie: monografie

Meer informatie

Stalin stond voor vele problemen. De bezetter kon niet worden verjaagd zonder een gigantische mobilisatie die het uiterste van de sovjetstaat en maatschappij zou vergen. Hoe moesten bijvoorbeeld problemen in transport en bevoorrading worden opgelost? Zou Stalins regime een langdurig conflikt überhaupt overleven?

Berkhoffs boek gebruikt vele bronnen, waaronder memoires van vluchtelingen en documenten van de sovjetcensor. Het verduidelijkt hoe de sovjetmedia elk aspect van de oorlog belichtten en verdraaiden, zoals de ontwikkelingen aan het oorlogsfront en de dwangarbeid op de boerderijen en in fabrieken. Ook wordt duidelijk hoe de media omsprongen met de Holocaust en andere wreedheden van de Nazi's en hoe karig werd bericht over de geallieerden.

Het boek stelt dat de propaganda in de oorlogsvoering een cruciale maar vaak zwakke rol speelde, en bovendien tot op heden een grote invloed heeft op de perceptie van de oorlog, zowel in Rusland als daarbuiten.

PublicatieMotherland in Danger: Soviet Propaganda during World War II (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press; 2012).