Uitgelicht onderzoek

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een studie naar hoe de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea vorm hebben gegeven aan de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast levert de studie een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage aan de inhoudelijke discussie over de realisatie van een conceptuele ontwikkeling van een nieuwe inrichting van het Fries Verzetsmuseum.

Onderzoeker: drs. Erik Somers
Promotoren: Prof. dr. Frank van Vree (UvA), Prof dr. Rob van der Laarse (UvA)
Looptijd: De oorlog in het museum. Herinnering en verbeelding (Zwolle; WBooks 2014). 
Beoogde publicatie: boek
Samenwerkingsverband: Het Fries Museum, Universiteit van Amsterdam
Website: NWO-onderzoeksprogramma Dynamiek van de herinnering - Nederland in de Tweede Wereldoorlog

Meer informatie

De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is onverminderd sterk aanwezig en de jaren ’40-’45 dienen nog altijd als een moreel referentiepunt voor de huidige samenleving. De herinnering aan de oorlog wordt vormgegeven in tal van oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra: van het Anne Frank Huis, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Fries Verzetsmuseum tot het Oorlogsmuseum Overloon. Bijna 70 jaar na de oorlog komen er nog altijd oorlogsmusea bij. In een dynamische herinneringscultuur is het gepresenteerde beeld van de oorlog veranderlijk, met wisselende inhoudelijke accenten en presentatievormen. Het verhaal van de oorlog wordt nu verteld aan een geïnteresseerde generatie die verder af staat van de meest indringende episode uit de Nederlandse geschiedenis.

De oorlog in het museum analyseert de geschiedenis van de musealisering van de Tweede Wereldoorlog, geeft inzicht in het huidige museale veld en werpt een blik in de toekomst.