Uitgelicht onderzoek

De oorlog op vijf continenten. De Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van de ‘Nieuwe Nederlanders’ is een onderzoek naar het verloop en de impact van de Tweede Wereldoorlog in een aantal landen c.q. regio’s waarmee Nederland sindsdien door immigratie uit die landen een bijzondere relatie heeft gekregen.

Een kaart van de voormalige kolonie Nederlands-Indië

Projectleider: dr. Conny Kristel
Onderzoekers: Prof. dr. Kees Ribbens, dr. Martijn Eickhoff, Joep Schenk MA
Looptijd: 2006-2008
Publicatie: Oorlog op vijf continenten. Nieuwe Nederlanders & de geschiedenissen van de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam; Boom 2008).

Meer informatie:

De aanwezigheid van een vrij grote groep nieuwkomers in de Nederlandse samenleving heeft ook gevolgen voor de omgang met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. In recente jaren kwam de vraag aan de orde in hoeverre nieuwkomers in Nederland - in het bijzonder uit de voormalige Nederlandse koloniën, het Middellandse Zeegebied en Noord-Afrika - konden delen in de reflectie in de Nederlandse samenleving op de betekenis van de Tweede Wereldoorlog.

Voor een verdere ontwikkeling van een gelijkwaardige uitwisseling van oorlogservaringen tussen mensen uit verschillende culturen is het niet voldoende om nieuwkomers te onderwijzen en bekend te maken met de Nederlandse geschiedenis. Het is eveneens noodzakelijk historische kennis en inzicht te verschaffen in het gedeelde en niet gedeelde oorlogsverleden, zowel aan de Nieuwe Nederlanders als aan de autochtone Nederlandse bevolking. Daarbij is de herinnering en beleving van nieuwkomers niet bij voorbaat of per definitie ondergeschikt aan de vertrouwde Nederlandse canon.

Dit toegankelijke boek beschrijft met name de verworven kennis en inzichten op een overzichtelijke wijze. Het onderzoek is gericht op het uiteenlopende verloop en de impact van de Tweede Wereldoorlog voor de bevolkingen van de voor het huidige Nederland meest relevante landen dan wel regio’s. Naast oorlog en migratie behandelt het project ook thema’s als kolonialisme en dekolonisatie, globalisering en economische interdependenties, arbeidsverhoudingen, racisme en antisemitisme (1930-1950).