Lopend onderzoek

Steeds meer data komen digitaal beschikbaar. Digital Humanities, het veld waarin onderzoekers uit de geesteswetenschappen digitale methoden en middelen gebruiken, groeit dan ook sterk. PARTHENOS, een door de EU gefinancierd project waarin het NIOD partner is, helpt onderzoekers en de bouwers van zogeheten onderzoeksinfrastructuren.   

De Europese Unie investeert volop in wetenschappelijke samenwerkingsverbanden - zogeheten onderzoeksinfrastructuren (‘research infrastructures’). Een voorbeeld van zo’n onderzoeksinfrastructuur is het door het NIOD gefaciliteerde portal EHRI, de European Holocaust Research Infrastructure, waarmee je online toegang krijgt tot internationale Holocaustbronnen uit heel Europa. Andere bekende onderzoeksinfrastructuren zijn: ARIADNE, voor archeologie, CENDARI, Eerste Wereldoorlog en middeleeuwen, CLARIN voor linguïstiek en IPERION-CH voor cultureel erfgoed

Bij de bouw van deze infrastructuren, waarbij vaak enorme hoeveelheden bronnen toegankelijk gemaakt worden, komen de makers steeds dezelfde uitdagingen tegen. EU-project PARTHENOS startte in 2015 om dit te tackelen. Het ondersteunt Digital Humanities met het ontwikkelen van standaarden en andere hulpmiddelen in de omgang met data en zoekmethoden. PARTHENOS richt zich vooral op onderzoekers en data specialisten in de geesteswetenschappen.

PARTHENOS ontwikkelt onder meer een Standardization Survival Kit, een Data Management Plan template, en een reeds succesvolle Training Suite.

De volgende hulpmiddelen zijn al beschikbaar of in ontwikkeling:

  • De PARTHENOS Training Suite: voor iedereen die iets meer wil weten over Research Infrastructures begint deze training bij de basis;
  • Een Policies and Guidelines Wizard: een interactieve gids voor iedereen in de Humanities die op zoek is naar beleid en richtlijnen m.b.t. data;
  • Een Standardization Survival Kit: een online omgeving met informatie en advies over het gebruik van standaarden binnen de geesteswetenschappen en cultureel erfgoedsector;
  • Een Data Management Plan template: een middel dat het schrijven van een data management plan voor onderzoekers vergemakkelijkt. De focus ligt daarbij op intellectueel eigendomsrecht, Open Data en Open Access;
  • De PARTHENOS Hub: een interactief publicatieplatform dat nieuwe media combineert met traditionelere wetenschappelijke artikelen;
  • De PARTHENOS Virtual Research Environment (VRE): een digitale ruimte voor onderzoekers om samen te werken, met diverse hulpmiddelen;
  • PARTHENOS Entities Model: dit overzicht brengt de verschillende datasets, tools, software, services en projecten van de diverse disciplines in de Humanities in kaart.

Volg de laatste ontwikkelingen: www.parthenos-project.eu.

Dit is een Engelstalig project. 

The PARTHENOS project aims at strengthening the cohesion of research in the broad sector of Linguistic Studies, Humanities, Cultural Heritage, History, Archaeology and related fields through a thematic cluster of European Research Infrastructures, integrating initiatives, e-infrastructures and other world-class infrastructures. PARTHENOS will build bridges between these different, although tightly, interrelated fields. PARTHENOS will achieve this objective through the definition and support of common standards, the coordination of joint activities, the harmonization of policy definition and implementation, and the development of pooled services and of shared solutions to the same problems.

PARTHENOS is funded by Horizon2020 of the European Commission.

Project leader: dr. Conny Kriste
Researchers
: Petra Drenth MA, dr. Conny Kristel, Petra Links MA, Annelies van Nispen MA, dr. Reto Speck, Rosa van Tijn
Duration: 2015-2019
Websitewww.parthenos-project.eu
Cooperation: DARIAH (European Research Infrastructure for Digital Humanities); CLARIN (European Research Infrastructure for Language Studies); PIN Scrl, Italy (coordinator); KNAW, the Netherlands; Huma-Num CNRS, France; King’s College London, UK; UGOE-SUB, Germany; INRIA, France; Trinity College Dublin, Ireland; CSIC, Spain; OEAW, Austria; SISMEL, Italy; CNR, Italy; FORTH, Greece; MIBACT-ICCU, Italy; Academy of Athens, Greece.

More information

The PARTHENOS consortium is led by PIN Scrl - Educational and Scientific Services for the University of Florence in Italy, and is composed of 16 partners from 9 European countries, including two major European Research Infrastructures, DARIAH and CLARIN.

NIOD is involved in PARTHENOS as coordinator of the EHRI project and is leading Work Package 8 on Communication, dissemination and outreach, and participates in Work Package 2 Community involvement and requirements, where it leads the task on Definition of standardization requirements. NIOD also leads the Work Package 7 task Coordination and assessment of Trans-National Access.