Uitgelicht onderzoek

In het project Radicale Politieke Verbeelding werden de karikaturen van de omstreden nationaalsocialistische karikaturist Maarten Meuldijk uit de jaren van crisis en bezetting systematisch en nauwgezet beschreven. Dit vergrootte onze kennis van de politieke karikatuur en van de NSB-propaganda. 

Karikatuur Maarten Meuldijk

Onderzoeker(s): Prof. dr. Kees Ribbens, dr. Junte Zhang (Meertens Instituut)
Looptijd: 2012-2013
Samenwerkingsverband: Meertens Instituut
Websitehttp://www.meertens.knaw.nl/vova/

Meer informatie:

Politieke karikaturen of spotprenten zijn een aansprekend medium om politieke opvattingen te illustreren. Niet zelden worden karikaturen in dag- en weekbladen beschouwd als beeldbepalend voor de publicaties waarin ze verschijnen. Ook Nederland kent daarin een rijke traditie. Karikaturen dragen in belangrijke mate bij aan het beeld dat mensen ontwikkelen van bepaalde politieke bewegingen en stromingen.

In het project Radicale politieke verbeelding hebben we de karikaturen van de omstreden nationaalsocialistische karikaturist Maarten Meuldijk uit de jaren van crisis en bezetting systematisch en nauwgezet beschreven. Dit is in samenwerking gebeurd met vrijwilligers.