Uitgelicht onderzoek

Het postdoc-project Sleeping Beauties, Hidden Forces - Archaeological and historical sites and the dynamics of heritage formation in colonial and postcolonial Indonesia onderzoekt de samenhang tussen ontmoetingen en ‘interventies’ rond  (archeologische en historische) plekken, de daaraan gerelateerde ‘disseminatie’ van objecten en beeldvorming en de vorming van erfgoed in koloniaal en post-koloniaal Indonesië, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar enerzijds lange termijn transities en anderzijds momenten van geweld en machtswisseling.  

Jonge Indonesische rekruten staan voor de Borobudur (Beeldbank WO2)

Onderzoekers: dr. Martijn Eickhoff (NIOD), dr. Marieke Bloembergen (KITLV)
Looptijd: 2008-2012 
Beoogde publicatie: Engelstalige monografie (2020)
Samenwerkingsverband: Afdeling geschiedenis Vrije Univerisiteit Amsterdam (projectleider: Prof. dr. S. Legêne), Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Gadjah Mada University Yogyakarta en het Eijkman Institute for Molecular Biology te Jakarta

Meer informatie:

Dit onderzoek gaat dieper in op de dynamiek van archeologiebeoefening en erfgoed-vorming in koloniaal en post-koloniaal Indonesië. De hoofdvraag luidt: wat zijn de gevolgen van archeologiebeoefening voor de ontwikkeling van koloniale en nationale identiteiten? Welke noties van tijd en ruimte, geschiedenis, geografische begrenzing, het eigene en het andere, zijn verbonden met noties van archeologisch erfgoed en welke rol speelt dit in heden en verleden in academisch/ museologische, lokale, staatsgerelateerde, trans-Aziatische en mondiale vertogen?

Het project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Sites, Bodies and Stories - The dynamics of heritage formation in colonial and postcolonial Indonesia and the Netherlands.