Lopend onderzoek

Het project Tussen democratie en fascisme onderzoekt het transnationale repertoire van massabewegingen tussen ca. 1918-1940: hun publieke manifestaties, demonstraties en massabijeenkomsten. 

NSB-ers voor verkiezingszuil in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen (1935)

Onderzoeker: Casper Kirkels, MA, MSc
Promotor(en): Prof. dr. Peter Romijn en Prof. dr. R.A.M. Aerts (Radboud Universiteit Nijmegen)
Begeleider(s): dr. Madelon de Keizer en dr. Wim de Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen)
Looptijd: 2009-2013
Beoogde publicatie: proefschrift
Samenwerkingsverband: Radboud Universiteit Nijmegen
E-journal: Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies (Brill)

Meer informatie:

De bedoeling van dit onderzoek is zicht te krijgen op de dominante stijl van politiek of politieke mobilisatie in dit tijdvak van emancipatie en democratisering. Deze politieke stijl en de dominantie ervan worden onderzocht aan de hand van twaalf massabewegingen, de organisatievorm die de politiek in het interbellum karakteriseerde.

Het fascisme wordt in dit onderzoek niet als afwijkend en uitzonderlijk fenomeen buiten de normale orde geplaatst en begrepen, maar geïncorporeerd in een bredere studie van ‘politiek’ in het Interbellum.

In de studie staat het zogenoemde ‘stijlrepertoire’ van massabewegingen centraal, en in het bijzonder de transnationale vorming en verspreiding van die stijlelementen, en de wisselwerking tussen cultuur en politiek in dat proces. Tegelijk toont dit onderzoek dat stilistische overeenkomsten zeker geen ideologische verwantschap impliceerden. Massabewegingen waren een kenmerk van zowel voor- als tegenstanders van de parlementaire democratie.