Lopend onderzoek

Het internet is een belangrijke bron van informatie voor uiteenlopende groepen burgers. Wikipedia vormt een van de meest gebruikte websites, ook voor historische informatie. Deze door vrijwilligers geïnitieerde en collectief bijgewerkte online encyclopedie biedt in verschillende taalversies gevarieerde informatie over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en over diverse daarmee verbonden specifieke thema’s als verzet, Jodenvervolging en collaboratie. Dit project zoomt in op het gebruik van deze informatie.

Onderzoeker: prof. dr. Kees Ribbens
Looptijd : 2015-2017
Beoogde publicatie: artikelen
Link: https://pure.knaw.nl/portal/en/publications/wikipedia(b64ea333-6eee-4cda-83ac-f724da90e17f).htm

Meer informatie:

In het project ‘Wikipedia als informatiebron over de Tweede Wereldoorlog’ wordt een comparatieve analyse gemaakt van de meest geraadpleegde lemma’s over de Tweede Wereldoorlog in vier westerse talen.  Daartoe worden de meest relevante lemma’s geïdentificeerd, wordt - met medewerking van Wikimedia - de omvang van het digitale bezoek in kaart gebracht en worden de belangrijkste thema’s en onderwerpen geïnventariseerd evenals de ontwikkelingen in de transnationale belangstelling hiervoor in recente jaren.