9 februari 2021

Op 11 februari om 15.30 uur 2021 promoveert Pieter Van den Heede op zijn proefschrift ‘Engaging with the Second World War through Digital Gaming’. NIOD-onderzoeker Kees Ribbens treedt hierbij op als promotor.

Historicus analyseert Wereldoorlog II-spellen als hedendaagse cultuuruiting

Hoe wordt de Tweede Wereldoorlog verbeeld in populaire videogames zoals Call of Duty? Wat betekent het voor mensen om, meer dan 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, games over dit conflict te spelen? In dit proefschrift probeert Pieter Van den Heede een antwoord op deze vragen te formuleren. Dat doet Van den Heede door een analyse te maken van de games zelf, de bijhorende marketing en de manier waarop spelers betekenis verlenen aan hun speelactiviteiten (in het bijzonder bij spellen waarin de Holocaust verbeeld wordt).

Gaming: selectieve maar zinvolle omgang met het verleden

Uit het onderzoek van Van den Heede komen meerderde bevindingen naar voren. Ten eerste worden de meeste games over de Tweede Wereldoorlog die in Nederland beschikbaar zijn, gemaakt door game-ontwikkelaars uit Noord-Amerika en Europa/Rusland. Gamebedrijven uit Aziatische landen spelen hierbij amper een rol. Ten tweede schuift de marketing van deze spellen een (transnationaal) eenduidig beeld over de Tweede Wereldoorlog naar voren, waarbij de nadruk o.a. ligt op militaire technologie en conventies uit het ‘Nazisploitation’ filmgenre uit de jaren 1970 (gericht op wraakfantasieën tegen het nazisme). Ten derde bouwen de spellen niet zelden voort op verhalen over de Tweede Wereldoorlog die al tijdens de oorlogsperiode geformuleerd werden en die door historici vaak al zijn weerlegd. Een voorbeeld hiervan is dat spellen zoals The Saboteur ook in de 21ste eeuw nog een beeld schetsen van Frankrijk als een ‘natie van verzetsstrijders’ tijdens de Tweede Wereldoorlog, terwijl dit beeld op basis van historisch onderzoek al meerdere decennia is bijgesteld. Ten vierde wordt het spelen van games zoals Call of Duty door spelers als een heel zinvolle manier ervaren om met de Tweede Wereldoorlog om te gaan. Spelers ontlenen soms nadrukkelijk een op ervaring gebaseerd historisch begrip over gebeurtenissen uit de oorlog, zoals de Holocaust, aan het spelen van games. Dit maakt het zinvol om games kritisch in de geschiedenisles te bespreken.

De promotie is op 11 februari om 15.30 uur digitaal te volgen via deze link.
De promotie is ook te volgen via deze back-up link.