Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog.