Haalbaarheidsonderzoek Genocide Documentatiecentrum Rwanda

Dit project richt zich op het behoud en beter toegankelijk maken van aan de genocide gerelateerde archieven in Rwanda. Deze archieven worden door verschillende instellingen in Rwanda beheerd. In sommige gevallen zijn dit ook de organisatie die de archieven hebben gevormd. Het onderzoek kijkt naar de haalbaarheid en de te kiezen strategie om deze archieven te behouden voor toekomstige generaties in Rwanda en toegankelijk te maken voor onderzoek. Daaruit voortvloeiend zal er gekeken worden naar de mogelijkheden die er zijn voor een oprichting van een Genocide Documentatiecentrum in Rwanda.

Lees meer>>>>

Transitional Justice Programme

De algemene doelstelling van het NIOD-TJ-programma is een bijdrage te leveren aan het begrip van de nasleep van mensenrechtenschendingen in post-genocidale-, post-repressieve-,  postconflictsamenlevingen.

Lees meer>>>>

ID-card in Ntarama Memorial Site
Gacaca court in Rwanda (Kigali Genocide Memorial Archive)