In 1976 promoveerde te Leiden wetenschappelijk medewerker van het NIOD Nanno in ’t Veld op een dissertatie, getiteld De SS en Nederland. In 't Veld had twintig jaar aan de bronnenpublicatie gewerkt. Het werk verscheen in een bescheiden oplage in twee delen. De verkoopprijs van 187,20 gulden was, zo verzuchtte recensent H.J.A. Hofland, “zo duur dat niet een groot aantal mensen ertoe zal komen het te kopen en te lezen”.  In 't Veld annoteerde met uiterste precisie maar liefst 700 documenten (brieven, telexberichten, notities, rapporten). De stukken waren afkomstig uit het Amerikaanse Berlin Document Center, waaronder de correspondentie tussen Himmler en diens directe vertegenwoordiger in Nederland Hanns Albin Rauter. Ook voorzag hij de bronnenpublicatie van een 438-pagina tellende introductie, die nog altijd geldt als een van de meest complete inleidingen met betrekking tot de rol van de Duitse SS, Nederlandse SS en Waffen-SS in bezet Nederland.

De SS en Nederland was het tweede deel uit de reeks bronnenpublicaties die het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie na de oorlog publiceerde. Het werk van In 't Veld werd doorgaans goed ontvangen door de vakpers, met uitzondering van de communistische krant De Waarheid die meende dat In 't Veld de misdadige organisatie van de SS vergoelijkte en te weinig oog had voor het misdadige karakter van de Duitse terreurorganisatie: “Werkelijk beeld van de SS versluierd”, zo luidde de kop in De Waarheid van 19 juni 1976.

Een greep uit de andere, meer positief gestemde recensies:

"Zelden is een zo complex onderwerp als de beschrijving van al die soorten SS in ons land, zo boeiend behandeld.", Het Vrije Volk, 8 juni 1976.

"Meer dan duizend bladzijden voortreffelijk bezorgde documenten", A.V.N. van Woerden in Tijdschrift voor Geschiedenis nr. 91, 1978.

"Monnikenwerk in de hoogste betekenis van het woord", Brabants Dagblad, 17 juli 1976.
 

SS-Obersturmführer W. Heubel ontvangt op 11 juni 1942 het IJzeren Kruis voor bijzondere verdiensten aan het Oostfront
SS-Reichsfuhrer Himmler (rechts) bezoekt Den Haag op 17 april 1942. Links Seyss Inquart, in het midden Mussert