5. Japanse processtukken

Op 9 januari 1945, op een heuvel in Midden-Sumatra, stierven generaal R.Th. Overakker en kolonel G.F.V. Gosenson voor een Japans vuurpeloton. Zij waren die ochtend door een Japanse krijgsraad ter dood veroordeeld wegens het aanzetten tot verzetsactiviteiten en spionage . De originele Japanse processtukken zijn bewaard gebleven en bevinden zich in de zogeheten Indische Collectie van het NIOD.

Aan het einde van de oorlog zijn de archieven van de bezettingsautoriteiten in Nederlands-Indië vrijwel volledig door de Japanners vernietigd. Daarom kunnen we met recht over unieke documenten spreken. Het betreft twee dikke - met touwtjes bijeengebonden - bundels met stukken, opgesteld in handgeschreven Japanse karakters en voorzien van de nodige officiële stempels. Opmerkelijk is dat sommige processen-verbaal zijn voorzien van een handtekening en een duimafdruk van de ondervraagde, waaronder ook van Overakker. Voor zover bekend zijn er buiten Japan geen andere processtukken bewaard gebleven die zo rijk zijn gedocumenteerd.