Bij het NIOD kunt u tegen betaling fotokopieën (laten) maken. Hieronder een overzicht van de voorwaarden en de kosten van kopiëren. 

Voorwaarden

  • Boeken en tijdschriften: bezoekers kunnen zonder toestemming gepubliceerd materiaal kopiëren, met uitzondering van kwetsbaar materiaal.
  • Archiefmateriaal: voor elke te maken fotokopie moet toestemming worden gevraagd aan de studiezaalmedewerker. Op grond van de staat van de document, de Archiefwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal de medewerker al dan niet toestemming verlenen. Archiefstukken mogen niet door uzelf worden gekopieerd.
  • Zelf fotograferen in de studiezaal: het gebruik van (digitale) camera's is alleen toegestaan na toestemming van de studiezaalmedewerker. Ook hierbij zal de medewerker zich beroepen op de Archiefwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien toestemming wordt verleend, kan men de desbetreffende stukken zelf fotograferen in de reproruimte.

Kosten

Dienstverlening via de studiezaal is in beginsel kosteloos. Voor het (laten) maken en toezenden van fotokopieën en onderzoek in opdracht moet worden betaald.

Fotokopieën boeken en tijdschriften:

Kopieerkaarten (zelfbediening, alleen voor gepubliceerd materiaal)
Aantal kopieën Prijs (€)
5 kopieën 1,00
10 kopieën 2,00
50 kopieën 10,00
100 kopieën 20,00
Kopieerkaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Archiefkopieën

€ 0,50 per kopie

Tarief voor onderzoek in opdracht

€ 25,00 per half uur