Toekomst voor het museale erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.

Download de PDF

Tonen van de oorlog is geschreven in het kader van het onderzoeksproject ‘Diversiteit, distantie en betrokkenheid. Oorlogserfgoed in ontwikkeling’ aan het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Als initiatief van de eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II (OHW) van het ministerie van VWS maakt dit project onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog’ binnen het themaprogramma ‘Culturele dynamiek’ van NWO Geesteswetenschappen.

Dit document biedt belangstellenden met een academische, museale, culturele, beleidsmatige of herdenkingsgerichte achtergrond een introductie op het gevarieerde terrein van de oorlogsmusea. Maar meer nog is het bedoeld als een stimulans voor een herbezinning van de oorlogsmusea en herinneringscentra op de wijze waarmee zij pakweg de komende tien jaar met behulp van erfgoed de Tweede Wereldoorlog verbeelden en presenteren. De geschiedenis van de oorlog kan slechts levend blijven als de presentatie ervan aansluit bij de belangstelling en verwachtingen van een eigentijds publiek, voor wie de betekenis van de oorlog steeds opnieuw vorm krijgt, gebaseerd op actuele benaderingen en voortschrijdend inzicht.

Plaats van uitgave: 
Amsterdam
Uitgever: 
NIOD
Jaar van uitgave: 
2011