Literatuur

 • Freedman, J.R., Whistling in the Dark. Memory and Culture in Wartime London. (Kentucky, 1999).
 • Gelder, van H., en Kloters, J., Door de nacht klinkt een lied. Amusement in Nederland 1940-1945. (Den Haag, 1985).
 • Gommers-Dekker, A.M., Indonesische Volksliederen. Een bijdrage aan de nationale identiteit. (Arnhem, 2011).
 • Kloet, de C., Morgen komt een nieuwe dag. Liedjes van en om de oorlog. (Baarn 1990).
 • Mak van Dijk, H., De oostenwind waait naar het westen. (KITLV Leiden, 2007).
 • Mehring, F., Soundtrack van de bevrijding. Swingen, zingen en dansen op weg naar vrijheid. (Nijmegen 2015).
 • Mulder, D., ‘Kom, luister naar de band’, uit: Dirk Mulder en Ben Prinsen (red.), Westerbork Cahiers, Lachen in het donker. Amusement in kamp Westerbork (Hooghalen/Assen, 1996).
 • Short, N., Hitler’s Siegfried Line (Gloustershire 2002, ed. 2013)
 • Sinke, O., Verzet vanuit de verte. De behoedzame koers van Radio Oranje. (Rijksuniversiteit Groningen, 2009).
 • Somers, N. en Schreuder, F., Gestrand in Indië. Muziek en cabaret in gevangenschap. (Zutphen, 2005).
 • Wermer, M., ‘“Worteltje boven … “. Een analyse van het radioprogramma ‘Het Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter’’, Doctoraalscriptie Maatschappijgeschiedenis.
 • Wouters, K.C.A.T.M., Ongewenschte Muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945. (Den Haag, 1999)

Primaire bronnen

 • Archiefstukken uit het archief van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies.
 • Krantenartikelen uit verschillende kranten  uit 'Delpher’ en de 'Krantenbank Zeeland'.

Websites