Ingeleid door A.E. Cohen. Bronnenpublicaties 3.

Anton Mussert, leider van de NSB, had verwacht dat Hitler hem direct na de capitulatie in mei 1940 zou uitnodigen om samen de toekomst van Nederland te bespreken. Deze uitnodiging bleef echter uit en het werd Mussert duidelijk dat het initiatief van hem uit moest gaan. Om Hitler gunstig te stemmen en voor te bereiden, stelde Mussert een nota op waarin hij uiteenzette hoe in een nieuw Europa Duitsland en Nederland zouden kunnen samenwerken. Deze nota, gedateerd 27 augustus 1940, zou zijn politieke ‘geloofsbelijdenis’ worden. De bezoeken van Mussert aan Hitler vonden plaats op 23 september 1940, 12 december 1941, 10 december 1942 en 6 december 1943. Aan elk bezoek ging in principe een nota vooraf, al werden er twee nooit verstuurd en is er één hoogstwaarschijnlijk nooit gelezen. Naast de samenwerkingsnota schreef Mussert nota’s over de ontwikkeling van de NSB (4 juli 1941), de politieke toestand in Nederland (17 mei 1943), de politieke ontwikkeling in Nederland (26 oktober 1943) en over de verdedigings- en economische Unie van Europese landen (17 november 1944).

Het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie publiceerde de oorspronkelijke nota’s en niet de uiteindelijke versies. De concepten zouden het best Musserts eigen opvattingen en inzichten voor het voetlicht brengen. De nota’s waren vóór de RIOD publicatie alleen bekend aan Musserts intimi.

De oorspronkelijke druk kunt u downloaden als PDF-bestand.

Download Vijf nota's van Mussert aan Hitler (PDF, 2,5 MB )

  • Vanwege auteursrechtelijke beperkingen zijn de foto's en afbeeldingen uit de digitale bestanden verwijderd. Ook blanco pagina's zijn niet gedigitaliseerd. Als gevolg hiervan kunnen er dus lacunes in de paginanummering voorkomen.
  • De PDFs kunnen worden doorzocht met de zoekfunctie in de Acrobat Reader of andere PDF-readers. De automatisch gegenereerde machineleesbare tekst (OCR) die dit mogelijk maakt, kan mogelijk fouten bevatten.

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland-licentie.

 

Plaats van uitgave: 
Den Haag
Uitgever: 
Nijhoff
Jaar van uitgave: 
1947