De bibliotheek biedt een grote hoeveelheid publicaties over lokale geschiedenis (zie de bibliotheekcatalogus). In de knipselcollectie vindt u daarnaast publicaties in de regionale pers.

De archieven van het NIOD bevatten regionale informatie, maar verspreid over een groot aantal collecties. U kunt met behulp van onze archieventoegang in één keer zoeken door alle beschrijvingen. Over lokaal en regionaal verzet is bijvoorbeeld redelijk wat te vinden, onder andere in collectie 251a: Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen (zie met name de inventarisnummers 1 t/m 50 en 187 t/m 233).

Over het algemeen is over lokale gebeurtenissen soms meer de vinden bij de desbetreffende gemeentearchieven dan bij het NIOD. Bij gemeentearchieven berusten bijvoorbeeld vaak de archieven van de plaatselijke gemeentepolitie van tijdens de oorlog. Zie ook de site Netwerk Oorlogsbronnen voor een digitale wegwijzer door de archieven van het NIOD en meer dan 200 andere archiefinstellingen.