Alle beschrijvingen kunt u vinden via de online archieventoegang. Hier kunt u op elk willekeurig trefwoord (of combinaties van meerdere trefwoorden) in één keer alle beschrijvingen doorzoeken.

 • Als u zoekt naar informatie over bepaalde personen, is het handig om op zoek te gaan naar instellingen die zich mogelijk hebben beziggehouden met het onderwerp van uw onderzoek.
 • Maak voorafgaande aan uw bezoek aan het NIOD alvast een lijstje van archieven die u wenst te raadplegen. Noteer altijd in ieder geval het archief- en het inventarisnummer, deze nummers heeft u ook nodig bij het elektronisch aanvragen van de stukken op de studiezaal.
 • Sommige stukken zijn beperkt openbaar toegankelijk. Onder de kop ‘Openbaarheid’ vindt u bij elk archief informatie over de status en mogelijk vereiste toestemming.
  Zie ook: Zijn alle collecties onbeperkt toegankelijk?
 • Als u het archief dat u wilt raadplegen heeft gevonden, kunt u zien of het toegankelijk is gemaakt. Als dat zo is, kunt u die toegang onder het nummer van het archief vinden. In de studiezaal staan klappers met papieren versies van de toegangen.

Archief- en inventarisnummer

In het archief van het NIOD zijn meerdere afzonderlijke archieven en collecties opgenomen. Deze hebben een eigen unieke nummer. Ook deze archieven en collecties kunnen weer uit meerdere delen bestaan. Het inventarisnummer is het unieke nummer van elk afzonderlijk dossier binnen het archief of de collectie. Met de combinatie van het archief- en inventarisnummer kunt u het betreffende stuk via de computers op de studiezaal aanvragen. Bijvoorbeeld: u bent geïnteresseerd in de oprichting van de Joodsche Raad in Amsterdam. Via de online zoektoegang zoekt u op “Joodsche Raad Amsterdam oprichting” en vindt u archiefnummer 182 Joodsche Raad in Amsterdam. Vervolgens ziet u – door middel van de gele markeringen – welke inventarisnummers relevant zijn voor uw zoekvraag, in dit geval 1, 270, 271, 272 en 182. U kunt de stukken via de computers op de studiezaal van het NIOD opvragen door uw pasnummer, het archiefnummer en het inventarisnummer in te vullen en de stukken zullen door de studiezaalmedewerkers uit het archief worden gehaald.

Betekenis van de elementen in de archiefbeschrijving

Per archiefvormer of collectiesamensteller kunt u zien:

 • nummer van archief of collectie;
 • naam van archief of collectie;
 • periode waarover het archief loopt of mededeling ‘collectie’;
 • omvang in strekkende meters en in aantal archiefdozen;
 • of het materiaal toegankelijk is gemaakt;
 • of het materiaal volledig openbaar is of niet.

Bij veel archieven en collecties wordt een korte toelichting gegeven over de instelling of de persoon die het archief heeft gevormd. Een enkele keer worden er onder het kopje ‘inhoud’ mededelingen gedaan over de aard van de stukken in het archief of de collectie. In de tekst kan verwezen worden naar archieven en collecties die verwant zijn met de activiteit van de archiefvormer of het onderwerp van de collectie.