In onze collecties bevinden zich vele boeken, krantenknipsels en archiefstukken (originele documenten etc.) die voor een werkstuk kunnen worden gebruikt, maar dit materiaal kan alleen in de studiezaal van het NIOD worden geraadpleegd. De bibliotheekcatalogus van het NIOD, het archief en de inventaris van onze knipselcollectie kunnen via de website worden doorzocht. Wij lenen niets uit en sturen geen materiaal op; er is wel de mogelijkheid tot het maken van kopieën. Het is niet nodig om voor een bezoek een afspraak te maken.

De beeldcollectie van het NIOD (met foto's, tekeningen en affiches) kan via de Beeldbank WO2 worden geraadpleegd. Afbeeldingen op lage resolutie zijn direct van deze site te downloaden voor onderwijsdoeleinden of privégebruik; deze beelden zijn wel voorzien van een beeldmerk onder in de afbeelding. Via de beeldbank kunnen ook hoge resolutie scans worden besteld, volgens de tarieven die worden vermeld op de website van de Beeldbank WO2.

Een goede website om een onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog mee te beginnen is de portal Tweedewereldoorlog.nl. Zie ook de Werkstukwijzer Anne Frank op de website van het Anne Frank Huis. Om te zoeken naar oorspronkelijke bronnen uit of over de Tweede Wereldoorlog kan ook gebruik worden gemaakt van de zoekmachine van Netwerk Oorlogsbronnen.