Nee, het NIOD stuurt geen fotokopieën van documenten toe. Van het in de studiezaal geraadpleegde materiaal kunnen doorgaans wel fotokopieën gemaakt worden. Als stelregel geldt dat bezoekers gepubliceerd materiaal (boeken, tijdschriften en dergelijke) zelf mogen kopiëren. Van archiefmateriaal worden – na verleende toestemming – fotokopieën gemaakt door een medewerker van het instituut; hiervoor geldt een hoger tarief. (zie verder onder: Servicenormen).