Engelstalige publicatie

in 15 Years of Peace Building in the Western Balkans – Lessons Learnt and Current Challenges, Vienna, 2010.

Plaats van uitgave: 
Wenen
Uitgever: 
Ministerie van Defensie Oostenrijk
Jaar van uitgave: 
2010