In 1942 werden de grote dilemma's van de bezettingstijd voor veel Nederlanders onontkoombaar. De bezetter ging steeds meer over tot brute intimidatie, met een intensieve jacht op het verzet en een meedogenloze vervolging van de Joden.

Nijpend gebrek

Door de hardere exploitatie van de Nederlandse economie kampte de bevolking met een verschraling van de dagelijkse genoegens en een nijpend gebrek aan basisbehoeftes als kolen en zeep. Arbeiders moesten blij zijn als ze hun baan behielden, zodat ze niet naar Duitsland werden gestuurd. Door dwangarbeid, evacuatie en deportatie werden honderdduizenden Nederlanders van huis en haard verdreven.

Ergste nachtmerrie

Na de aanvankelijke periode van aanpassing werd de vraag nu dringend hoe ver Nederlanders bereid waren mee te buigen. Politieagenten en ambtenaren, maar ook de leiders van de Joodse Raad kwamen voor moeilijke keuzes te staan. Voor de Joden werd de ergste nachtmerrie werkelijkheid. Vanaf de zomer voerde de bezetter de eerste 40.000 Joodse Nederlanders af naar Auschwitz. Hoe was het mogelijk dat het in zo'n verbijsterend tempo gebeurde?

Over de auteur

Erik Schumacher werkt sinds 2010 als zelfstandig schrijver en journalist. Als historicus is hij geïnteresseerd in het effect dat grote ontwikkelingen op gewone mensen hebben. In 2016 publiceerde hij Mau en Gerty, een literair non-fictieboek over een Joodse liefdesgeschiedenis die zich afspeelt tussen volksverhuizingen en wereldoorlogen.

Over de reeks Leven in bezet Nederland

Het boek is het derde deel van een populair wetenschappelijke zesdelige serie over Nederland in de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen voor het dagelijks leven. Deze serie, Leven in bezet Nederland wordt gemaakt onder redactie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en wordt uitgegeven door Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum. Vanaf 2015, 75 jaar nadat Nederland werd bezet, is er jaarlijks een deel verschenen dat de gebeurtenissen van één oorlogsjaar beschrijft, in woord en beeld.

Eerder verschenen in deze reeks:

  • 1940 Verwarring en aanpassing van Wichert ten Have
  • 1941 Het masker valt van Robin te Slaa

Meer lezen?

 

 

Plaats van uitgave: 
Houten
Uitgever: 
Spectrum
Jaar van uitgave: 
2017