Ga direct naar: Inhoud

Disclaimer en privacyverklaring

Op onze websites maken we materiaal uit onze collectie, zoals foto’s, documenten, prenten, tekeningen en affiches, beschikbaar als bron voor onderzoek en weerslag van cultuur en geschiedenis. Het NIOD handelt hierbij zorgvuldig om de privacy en intellectuele eigendomsrechten van personen zo veel mogelijk te beschermen. We respecteren beperkingen die voortkomen uit wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Auteurswet 1915.

Privacybescherming

Het NIOD is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Het NIOD wil dat iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze gebeurt. Het NIOD verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels. In de privacyverklaring van de KNAW leest u welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel. 

Wij publiceren alleen persoonsgegevens van personen van wie we zeker weten dat deze zijn overleden, of wanneer wij van oordeel zijn dat de privacy van deze personen niet wordt geschaad. 

Bescherming van intellectueel eigendom

Wij hebben ons uiterste best gedaan om de rechthebbenden van teksten en afbeeldingen die het NIOD online publiceert te achterhalen. Toch valt het niet uit te sluiten dat op een publicatie auteursrecht rust. Iedereen die teksten, foto’s, prenten, tekeningen, affiches etc. die het NIOD publiceert hergebruikt, is aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op het auteursrecht.

Kwetsend of verouderd taalgebruik

De archieven van het NIOD hebben betrekking op de Tweede Wereldoorlog of gaan over de nasleep ervan. Een groot aantal archieven is gevormd door nationaalsocialistische organisaties in de periode 1930-1945. Het NIOD wijst erop dat het materiaal uit de collectie verouderd of historisch taalgebruik kan bevatten dat een discriminerende, beledigende, racistische of tot haat aanzettende boodschap kan hebben of als zodanig wordt ervaren. De inhoud en de beschrijvingen van stukken uit onze collectie reflecteren de tijdgeest of de ideeën van de maker of beschrijver in een bepaalde periode. Het NIOD kiest ervoor om de oorspronkelijke beschrijvingen van deze stukken te behouden, omdat die iets zeggen over de houding en visies uit de tijd waarin ze werden opgemaakt of in de collectie zijn opgenomen. Wel voegen we waar nodig extra beschrijvende (achtergrond)informatie toe. Vanwege de omvang van de collectie is dit een voortdurend proces. 

Vragen of klachten? 

Denkt u rechten te kunnen uitoefenen op materiaal dat wij publiceren?  Heeft u vragen hierover of wilt u niet dat iets online op onze websites wordt getoond? Neem dan contact op met bestuurssecretariaat@niod.knaw.nl. U krijgt dan binnen 3 werkdagen een reactie.

 

Deel deze pagina
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op
NIOD
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
020 52 33 800
Openingstijden studiezaal
  • Di - Vr09:00 - 17:30 u
  • Gesloten op maandag