RIOD wordt NIOD

In de jaren negentig vonden er grote veranderingen binnen het documentatiecentrum plaats. Zo verhuisde het instituut in 1997 van het oude adres aan de Herengracht 474 naar het huidige pand aan Herengracht 380. In 1999 werd het een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De naam veranderde in het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

De belangrijkste verandering was inhoudelijk van aard. Met het naderende millennium sloeg het NIOD onder leiding van de toenmalige directeur Prof. dr. Hans Blom een meer internationale weg in. Zo werd het onderzoeksterrein verruimd in tijd en plaats. De aanloop, nasleep en verwerking van de Tweede Wereldoorlog kreeg meer aandacht in de onderzoeken van het NIOD en daarnaast kwam er meer ruimte voor de gebeurtenissen in voormalig Nederlands-Indië en internationaal vergelijkend onderzoek.

Het oude gebouw aan de Herengracht 474