Het Mastertraject Holocaust- en Genocidestudies is een unieke Engelstalige masteropleiding in Nederland. Het NIOD verzorgt de master binnen de opleiding Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. 

Hollandsche schouwburg

Achtergrond

Het wetenschappelijke veld van Holocaust- en Genocidestudies heeft zich vooral in de laatste decennia ontwikkeld. Het kent een multidisciplinair karakter, waarbij impulsen vanuit de geschiedenis, de sociale wetenschappen en het recht een belangrijke rol spelen.

Vier grote vraagstukken beheersen het veld:

  1. Onder welke voorwaarden en omstandigheden kunnen genociden ontstaan?
  2. Hoe verloopt het proces van genocidaal geweld?
  3. Wat kan er gebeuren in, met en tussen samenlevingen na een episode van massaal geweld en genocide?
  4. Kan genocide worden voorkomen en bestreden?

In het onderwijs binnen dit mastertraject komen deze vier vraagstukken aan de orde. De nadruk ligt op processen van vervolging, massamoord en genocide in de twintigste eeuw, in het bijzonder de Holocaust en de genociden in Cambodja, Rwanda, Armenië en Srebrenica. Er wordt onder meer ingegaan op:

  • Verbanden tussen oorlog en genocide.
  • De politiek van genocidale elites, staatsmacht en bureaucratie.
  • Propaganda en massamedia in relatie tot genocide.  
  • De juridische benadering en verwerking van genocide.
  • De manieren waarop latere generaties genociden hebben geïnterpreteerd.

Toelatingsprocedure

Het mastertraject Holocaust- en Genocidestudies is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma Geschiedenis, Culturele Antropologie, Europese Studies, Politicologie, Psychologie, Rechten of Sociologie. Voor meer informatie over de toelatings- en inschrijfprocedure kunt u de website van de Universiteit van Amsterdam raadplegen.

Interesse?

Heeft u interesse of inhoudelijke vragen, neem dan contact op met de onderwijscoördinator van de afdeling Holocaust- en Genocidestudies, dr. Thijs Bouwknegt