Ga direct naar: Inhoud
Medewerkers

Dr. Eveline Buchheim

Biografie

Eveline Buchheim is senior onderzoeker bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies. Voortkomend uit de studies Nederlands en Culturele Antropologie ligt haar onderzoeksbelangstelling op het snijvlak van taal en de interactie tussen mensen. Dat verklaart haar voorkeur voor het gebruik van bronnen als brieven, dagboeken, foto’s en interviews. Thema’s in haar onderzoek zijn gender, (post)kolonialisme, oorlog, memory studies en psychiatrie. Buchheim is als coördinator verbonden aan Getuigen & Tijdgenoten, onderdeel van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950. Ook is ze onderzoeker voor Inrichtingen onder druk, hierbij kijken ze naar de gevolgen van de Duitse bezetting voor patiënten in psychiatrische instellingen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Naast Getuigen & Tijdgenoten en Inrichtingen onder druk werkt ze samen met collega’s aan de verdere uitbreiding van het onderzoeksnetwerk met onderzoekers in Japan, China en Korea. Dat doen ze door de organisatie van gezamenlijke seminars en summer schools, veelal rondom het thema erfgoed en herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Tevens werkt ze aan een boek over connecties tussen Nederlandse vrouwen en Japanse mannen op Java tijdens de Japanse bezetting. Deze connecties waren complexer en gelaagder dan eerder werd aangenomen. Ze geven bovendien een inkijk in de wijze waarop allianties, ideeën en ideologieën van de koloniale elite en de Japanse bezetter samenvielen of uiteenliepen. De focus in dit boek ligt op de relatie tussen de Belgisch-Nederlandse Marie-Thérèse Brandenburg van Oltsende en de Japanner Minoru Sakata. Sinds 2009 maakt ze deel uit van de redactie van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op
NIOD
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
020 52 33 800
Openingstijden studiezaal
  • Di - Vr09:00 - 17:30 u
  • Gesloten op maandag