Nog altijd duiken bijzondere documenten uit de Tweede Wereldoorlog op. Bij een verhuizing, bij de sloop van een woning of bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven tot foto’s, films, dagboeken of oorlogsgerelateerde documenten. Gooi deze documenten s.v.p. niet weg, maar neem contact op met het NIOD. Mogelijk is het een aanvulling op onze collectie.

NB: Het is – in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus – tijdelijk niet mogelijk om afspraken op het NIOD te maken voor het schenken van archiefmateriaal.

Wat kunt u doen?

Heeft u documenten (dagboeken, foto’s, correspondentie etc.) uit de oorlogsjaren en overweegt u deze stukken te schenken aan het NIOD? Maak dan gebruik van het schenkingsformulier en stuur een bericht naar het NIOD met daarin een korte omschrijving van het materiaal en uw adresgegevens. Het NIOD neemt daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Waarom schenken aan het NIOD?

Het NIOD beschikt over een grote archiefcollectie, de totale omvang hiervan is meer dan 2.5 strekkende kilometer. In deze collectie bevinden zich onder andere meer dan 3000 oorlogsdagboeken. Uw schenking wordt toegevoegd aan deze collectie, en wordt zo beschikbaar gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt het volgens de geldende archiefnormen bewaard, waardoor de levensduur van uw schenking verlengd wordt. Op termijn wordt het archiefmateriaal gedigitaliseerd.

Over het NIOD-archief

Ons instituut is een professioneel archief. Wij werken louter met hoogopgeleide archivarissen, historici en wat dies meer zij. Onze archiefruimte wordt klimatologisch aangestuurd zodat temperatuur en luchtvochtigheid optimaal voor (oud) papier zijn. De documenten worden in zuurvrije omslagen in zuurvrije dozen bewaard. De documenten worden hier voor altijd bewaard, totdat het document uit elkaar valt. Voor die tijd wordt er een digitale scan van het document gemaakt.

Niet weggooien!

Met de actie Niet Weggooien! wil het NIOD samen met vijftien Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra voorkomen dat materiaal uit de Tweede Wereldoorlog van particulieren en instanties uit Nederland en Nederlands-Indië verloren gaat.