9 maart 2020

Gedurende de winter van 1944-1945 is het front in Nederland maar weinig opgeschoven. Een serie geallieerde aanvallen in februari en maart 1945 was er vooral op gericht om de Rijn over te steken, het Duitse Roergebied binnen bereik te krijgen en de weg naar Berlijn te openen. Dat lukt. De eindstrijd kan beginnen.

Pas nadat de geallieerden op 24 maart tussen de Duitse plaatsen Rees en Wesel de overkant van de Rijn weten te bereiken, komt de bevrijding van Nederland weer echt op gang. In de weken voorafgaand aan deze oversteek is er zwaar gebombardeerd op Duits én Nederlands grondgebied. Half februari wordt de Duitse stad Dresden in de as gelegd waarbij circa 25.000 mensen om het leven komen. Een aantal Nederlanders is er getuige van, zoals we verderop in deze longread zullen lezen. 

Lees er meer over in de bevrijdingsverhalen van maart

In de serie twaalfdelige serie Bevrijdingsverhalen staan individuele ervaringen centraal. Militaire strijd, vernielingen en evacuaties maakten evenzeer deel uit van deze ervaringen als blijdschap en opluchting. In Nederlands-Indië verliep het einde van de Tweede Wereldoorlog bovendien heel anders dan in Nederland. De wisselende perspectieven, van vervolgden en vervolgers, van ondergrondse werkers en NSB’ers, van burgers en militairen en van kolonisator en gekoloniseerde, laten zien dat wat voor de een bevrijding was, voor de ander onvrijheid betekende en dat intense vreugde over het afgeworpen juk naast vertwijfeld verdriet kon staan. Vanaf augustus 2019 verschijnt iedere maand een nieuwe longread.

Eerdere afleveringen zijn hier te vinden:

Bevrijdingsverhalen sluit nauw aan bij het project ‘Adopteer een dagboek’. Direct na de bevrijding in mei 1945 begon het NIOD met het verzamelen van dagboeken uit de oorlog. Inmiddels bestaat de collectie uit ruim 1700 dagboeken over de bezetting in Nederland en circa 400 ‘Indische’ dagboeken. De dagboekencollectie van het NIOD is een unieke bron, die lezers de bezettingstijd laat beleven door een variëteit aan schrijvers. Met Adopteer een Dagboek kunnen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan het ontsluiten van deze rijke collectie.