29 maart 2016

Op 16 december is bekend geworden dat het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies een verkenning gaat uitvoeren van bronnen en wetenschappelijke literatuur die beschikbaar zijn gekomen sinds de publicatie in 2002 van het NIOD-rapport over de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de val van Srebrenica in 1995. Inmiddels is de onderzoeksopdracht aan het NIOD uitgewerkt en gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer. De brief en de bijbehorende onderzoeksopdracht zijn hier te vinden.

Srebrenica

De opdracht aan het NIOD komt voort uit een verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van publiciteit afgelopen zomer over de val van de enclave Srebrenica.