19 juni 2020

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies publiceert vandaag het rapport Ontrechting & Rechtsherstel. Het Rotterdamse gemeentebeleid inzake ontrechting van Joodse oorlogsslachtoffers 1940-1955. Het rapport werd geschreven door Hinke Piersma en Marleen van der Berg, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het rapport is raadpleegbaar op de NIOD-website.

Hinke Piersma overhandigt het rapport aan burgemeester Aboutaleb.

In april 2018 is het NIOD op verzoek van de gemeente Rotterdam een onderzoek gestart naar de vraag in hoeverre er na de oorlog sprake is geweest van ‘misstanden of immoreel gedrag’ door de gemeente ten opzichte van Joodse huiseigenaren die na afloop van de bezetting terugkeerden uit de onderduik en concentratiekampen. Rotterdam was daarmee de derde gemeente die besloot haar bestuurlijk beleid ten aanzien van Joodse oorlogsslachtoffers kritisch onder de loep te nemen.  

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de Gemeente Rotterdam handelde conform de gemeentelijke regelgeving en dat er geen sprake is geweest van opgelegde boetes wegens achterstallige betalingen of achterstallige (straat)belastingen. Tegelijk is duidelijk dat de gemeente Rotterdam financieel voordeel heeft gehad van de anti-Joodse maatregelen, bijvoorbeeld bij het exploiteren van onteigende huizen.

In het algemeen kan worden gesteld dat ook in Rotterdam het gemeentebestuur de gemeentefinanciën zowel tijdens als na de bezetting goed in het oog hield en aanstuurde op zo gunstig mogelijke regelingen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de leidende bestuurders en ambtenaren zich na de oorlog extra inspanden om tegemoet te komen aan de specifieke moeilijkheden waarmee Joodse huiseigenaren te maken kregen.

Het rapport, en een samenvatting hiervan, zijn raadpleegbaar op onze website: https://www.niod.nl/nl/rapport-%E2%80%98ontrechting-en-rechtsherstel%E2%80%99-rotterdam