23 oktober 2019

De minister van Justitie en Veiligheid heeft het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies verzocht een onderzoek te doen naar “de toegevoegde waarde van een gespecialiseerde officier van justitie die zich specifiek zou richten op de vervolging van IS-strijders voor genocide”. Het rapport werd opgesteld door NIOD-onderzoeker Thijs Bouwknegt.

Het rapport ‘Opsporing, vervolging en berechting van internationale misdrijven in Nederland’ brengt de relevante context, juridische kaders en juridische infrastructuur rond de opsporing, vervolging en berechting van internationale misdrijven in Nederland in kaart. Het is te raadplegen via de website van de Rijksoverheid. Minister Grapperhaus heeft het onderzoeksrapport op 16 oktober 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.