Uitgelichte projecten

Onderzoek naar de gebeurtenissen voor, tijdens en na val van de enclave Srebrenica.

Onderzoek naar de positie van voormalig collaborateurs in de naoorlogse samenleving.

Studie naar hoe er in de afgelopen 65 jaar door parlementsleden werd verwezen naar WOII.

Het is mogelijk om voor de duur van twee tot zes maanden aan het NIOD verbonden te zijn als fellow.

De samenwerkende oorlogs- en herinneringscentra hebben 2018 uitgeroepen tot Jaar van Verzet.

In Rwanda is het Gacaca Archive Project is gestart waarin wordt gewerkt aan het conserveren en toegankelijk maken van de Gacaca archieven in Rwanda.

Onderzoek naar behoud en beter toegankelijk maken van aan de genocide gerelateerde archieven in Rwanda.

Onderzoek naar het restitutieproces van Joden geroofde verzekeringstegoeden in Nederland.

Project over het oorlogsenthousiasme van 1914 in alle landen van Europa. 

Haalbaarheidsonderzoek naar centrale bronnenportal Srebrenica. 

In Het fenomeen worden alle zaken rond Anne Frank kritisch en in hun onderlinge samenhang behandeld. 

Memoires van David Cohen zijn tijdens deze studie geannoteerd en voorzien van een historische duiding.

Studie naar het dagelijks leven van gewone Amsterdamse NSB’ers tijdens de oorlog.

Een studie naar het Nederlandse Militair gezag in de overgangstijd na de bevrijding van Nederland.

Onderzoek naar de dynamiek van de herinnering van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. 

Dit project richt zich op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. 

Onderzoek naar hoe oorlogs- en verzetsmusea vorm hebben gegeven aan de herinnering van WOII.

Beschrijving van de karikaturen van de nationaalsocialistische karikaturist Maarten Meuldijk.

Overzichtswerk over de propaganda van Stalins USSR tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Informatief programma over de ervaringen van Nederlanders tijdens de Japanse bezetting.

Onderzoek naar de gevolgen van de Japanse bezetting en het dekolonisatieproces in Indonesië.

Studie naar de ontwikkeling van het begrip 'trauma' in diverse landen na een periode van massaal geweld.

Transnationaal onderzoek naar de legitimiteit van het gezag in bezet Europa.

Het verloop van WOII in landen en regio's waarmee Nederland na de oorlog een bijzondere relatie kreeg.

Een onderzoek over de ervaringen van Nederlanders die in WOII in Natzweiler gevangen zaten.

Boek over de naoorlogse politieke en persoonlijke verhoudingen van kampoverlevenden.

Onderzoek naar de samenhang tussen nationale en lokale herinneringsvormen.

Een standaardwerk voor een breed publiek over de geschiedenis van Indonesië in de Pacifische Oorlog.

Promotieonderzoek naar de drie Duitsers die na WOII decennialang gevangen zaten in Nederland.

Wat was de betekenis en de rol van de Nederlandse gemeentelijke overheden tijdens WOII?

Een biografie over verzetsman Pim Boellaard aan de hand van zijn persoonlijke documenten.

Archeologische plekken en Erfgoed in (post-)koloniaal Indonesië.

Onderzoek naar de dynamiek van het hedendaags antisemitimse in een wereldwijde context.

Project om Het Koninkrijk digitaal beter doorzoekbaar te maken en te koppelen aan andere bronnen.

Onderzoek naar het gebruik van propaganda door Indonesiërs tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.

Onderzoek naar Nederlandse gevangenissen tijdens de Duitse bezetting.

Onderzoek naar de collectieve ‘receptie’ van het militaire en revolutionaire geweld 1914-1919.

Studie naar de geschiedenis van de Portugese Joden in de late negentiende en twintigste eeuw.

Een onderzoek naar het leven van koningin/prinses Juliana (1909-2004).