Het NIOD vindt uw privacy heel belangrijk. Lees meer over onze privacyverklaring.

Het NIOD aan de Herengracht 380 in Amsterdam

Het NIOD is een van de instituten van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). In de privacyverklaring van de KNAW leest u welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Privacybeleid

De KNAW is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. De KNAW wil dat één ieder van wie persoonsgegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. De KNAW verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018.

Cookieverklaring

De cookieverklaring is hier te lezen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar info@niod.knaw.nl