Ga direct naar: Inhoud
-
Synagoge te Zwolle (1997) - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dekker
Projecten

Ontrechting en rechtsherstel van Joodse Zwollenaren

Op 1 juli 2021 is in opdracht van de gemeente Zwolle een NIOD-promotieonderzoek van start gegaan naar de ontrechting en het rechtsherstel van Joodse Zwollenaren rond de Duitse bezetting. De Joodse gemeenschap in de Overijsselse provinciehoofdstad Zwolle werd zwaar getroffen door maatregelen en ingrepen van de Duitse bezettingsautoriteiten en daarbij ingeschakelde Nederlandse overheidsorganen. Promovenda Meta Huijsmans MA bestudeert in dit project (2021-2025) de systematische ontrechting tijdens de bezetting en de veelal als kil en tekortschietend ervaren naoorlogse afhandeling van de vervolging en ontrechting waarvoor recentelijk meer oog is ontstaan.

Naast een analyse van de formele administratieve en juridische processen van ontrechting en rechtsherstel en het aandeel van de gemeente hierin, zal de aandacht worden gericht op de ervaringen en reacties van de overlevende Zwollenaren die na de oorlog een nieuw bestaan trachtten op te bouwen. Bestudering van de wijze waarop Joodse Zwollenaren met dit alles geconfronteerd werden, daarin zelf actie ondernamen en de interactie die vervolgens op lokaal – maar ook (inter)nationaal – niveau gestalte kreeg, zal zicht bieden op hoe de plaatselijke samenleving zich rekenschap gaf van deze bezettingsgeschiedenis. Het onderzoek wordt begeleid door prof dr Kees Ribbens en dr Hinke Piersma en zal zowel resulteren in proefschrift als in een tussentijds onderzoeksrapport.

Deel deze pagina
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op
NIOD
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
020 52 33 800
Openingstijden studiezaal
  • Di - Vr09:00 - 17:30 u
  • Gesloten op maandag