Uitgelicht onderzoek

In november 1996 ontving het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (toen: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) een opdracht van het kabinet om onderzoek te verrichten naar "de gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica". Het kabinet zegde toe voor dit onafhankelijk historisch wetenschappelijk onderzoek al het mogelijke te doen om de NIOD-onderzoekers toegang te geven tot het bronnenmateriaal waarover het zeggenschap had. Op 10 april 2002 is het rapport openbaar gemaakt door overhandiging van het eerste exemplaar aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, drs. L.M.L.H.A. Hermans, als vertegenwoordiger van het kabinet.

Onderzoekers: Prof. dr. Hans Blom, Prof. dr. Peter Romijn, Dr. N. Bajalica, Dr. G. Duijzing, Drs. T. Frankfort, Prof. dr. B.G.J. de Graaff, Prof. dr. A.E. Kersten, Drs. P.C.M. Koedijk, Dr. D.C.L. Schoonoord, Drs. R. van Uye, Prof. C. Wiebes, Drs P. Bootsma
Looptijd: 1996-2002
Publicatie: Srebrenica, een 'veilig' gebied : reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area (Amsterdam; Boom 2002).
Website: www.srebrenica.nl

Meer informatie:

De website www.srebencia.nl bevat documenten met betrekking tot de totstandkoming van dit rapportt en de volledige tekst van het rapport.