Ga direct naar: Inhoud
-
Ceremonie van de terugkeer van namen, Lubyanka-plein, Moskou, 29 oktober 2016 (foto Nanci Adler).
Projecten

Transitional Justice Program

Understanding the Age of Transitional Justice: Narratives in a Historical Perspective
Hoe pakken samenlevingen hun ‘slechte verleden’ aan om een ‘goede toekomst’ te creëren in de nasleep van conflicten, door de staat gesteunde onderdrukking, dictatuur of genocide? Uit transitional justice zijn talrijke strategische en tactische benaderingen voortgekomen om de vaak onherstelbare schade aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn de internationale strafhoven, nationale of lokale gerechtshoven, waarheidscommissies, restitutie, herziene geschiedenisteksten en curricula, openbare verontschuldigingen, oprichting van monumenten en musea, en officiële herdenkingen.

Bij al deze middelen staan de verhalen van slachtoffers, getuigen en zelfs daders centraal. Hun narratieven brengen de misdaden in het publieke domein. Het narratief vertelt wat er is gebeurd, maar reconstrueert dat ook in interpretatieve kaders die worden gebruikt om de daders te vervolgen, de hiërarchie (van daders in het voormalig regime) bloot te leggen en een verklaring te bieden vanuit het perspectief van experts en opiniemakers. Zo brengt historische onderzoek van dergelijke narratieven de wetenschapper dichter bij de fundamenten én bij de grenzen van transitional justice.

De historische benadering kan niet alleen oude verbanden blootleggen (zoals de aard van het repressieve regime, de politieke parameters die de overgang bepaald hebben, de politieke cultuur van de respectieve staten/systemen, het massale en xenofobisch aanwijzen van zondebokken die de repressieve staat de ‘noodzakelijke’ gronden verschaffen om wreedheden te begaan), maar kan ook licht werpen op de botsing tussen de post-repressieve staat en de dissidenten of gemarginaliseerde tegengeluiden.

Anders dan de huidige, vooral juridische benadering van transitional justice, biedt onze historische benadering de mogelijkheid om een integrale interpretatie te geven van de samenhang tussen de narratieven, de spelers, en de historische context(en), die inzicht in – en een analyse van – nog niet onderkende obstakels kan geven, maar ook nieuwe perspectieven kan bieden voor vooruitgang. Het huidige NIOD-onderzoek naar Transitional Justice beoogt strategieën te vinden voor de uitdagingen waar Transitional Justice voor staat in samenlevingen die een conflict, genocide of dictatuur achter de rug hebben, maar die nog steeds in een repressief systeem leven.

Het uiteindelijke doel van het NIOD-TJ-programma is om bij te dragen aan een beter begrip van de nasleep van massale, door de staat gesteunde schendingen van de mensenrechten in post-genocidale, post-conflict, post-repressieve samenlevingen. Hierbij zijn de effecten en de blijvende implicaties van de onderdrukking en de daaropvolgende maatregelen van Transitional Justice van bijzonder belang. Deze kwesties zullen worden onderzocht vanuit een historisch, analytisch perspectief waarbij gebruik wordt gemaakt van inzichten uit verschillende disciplines, waaronder:

 • geschiedenis
 • politieke wetenschappen
 • antropologie
 • conflictstudies
 • Transitional Justice-studies
 • Holocaust- en genocidestudies
 • post-socialistische studies
 • memory studies
 • psychologie

Hoewel dit onderzoeksprogramma niet tot doel heeft om best practices te kiezen, zou het bestuderen van deze disciplines relevante inzichten kunnen bieden voor het heden.

Onderzoeksprogramma

Huidige aandachtsgebieden:

 • Samenlevingen van onderdrukking
 • Tegenstrijdige narratieven
 • De ‘moeilijke gevallen’ waarin transitional justice nauwelijks voet aan de grond heeft gekregen

 

Selectieve bibliografie van NIOD TJ-onderzoek:

Adler, Nanci, ed. Understanding the Age of Transitional Justice: Crimes, Courts, Commissions,and Chronicling, New Brunswick, Rutgers University Press, 2018.

Adler, Nanci, “On History, Historians, and Transitional Justice,” in Understanding the Age of Transitional Justice, pp. 1-17.

Adler, Nanci, “Challenges to Transitional Justice in Russia,” in Stan, Lavinia, Horne, Cynthia, eds. Transitional Justice and the Former Soviet Union: Reviewing the Past and Looking Toward the Future, Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Adler, Nanci, (with) Üngör, Uğur Ümit. “Epilogue: Indonesia in the Global Context of Genocide and Transitional Justice,” Journal of Genocide Research 19, 3 (2017).

Adler, Nanci, “Communism’s ‘Bright Past’: Loyalty to the Party despite the Gulag,”, in Faces and Traces of Violence: Memory Politics in Global Perspective, Culture and History Digital Journal 3, 3 (2014): e015.

Adler, Nanci, Leydesdorff, Selma, eds. Tapestry of Memory: Evidence and Testimony in Life Story Narratives, New Brunswick: Transaction Publishers, 2013.

Adler, Nanci, “The ‘Bright Past’, or Whose (Hi)story? Challenges in Russia and Serbia Today,” Philosophy and Society XXIII, 4 (2012): 119-138.

Adler, Nanci, “Reconciliation with – or Rehabilitation of – the Soviet Past?” Memory Studies 5, 3 (2012): 327-338.

Anderson, Kjell, “Collective Crimes, Collective Memory, and Transitional Justice in Bangladesh,” in Understanding the Age of Transitional Justice, pp. 213-235..

Bouwknegt, Thijs B., “The International Criminal Trial Record as Historical Source,” in  Understanding the Age of Transitional Justice, pp. 118-145.

Immler, Nicole L., Narrating (In)Justice in the Form of a Reparation Claim: Bottom-up Reflections on a Post-Colonial Setting – the Rawagede Case,” in Understanding the Age       of Transitional Justice, pp. 149-174.

Petrovic, Vladimir, “Swinging the Pendulum: Fin de Siècle Historians in the Courts,” in Understanding the Age of Transitional Justice, pp. 21-36..

Petrovic, Vladimir,  Clio Takes the Stand: The Emergence of Historical Forensic Expertise, London: Routledge,  2016.

Petrovic, Vladimir, The Power(lessness) of Atrocity Images: Bijeljina Photos Between Perpetration and Prosecution of War Crimes in the Former Yugoslavia,” International Journal for Transitional Justice 9, 3 (2015): 367-385.

Tromp, Nevenka, Prosecuting Slobodan Milosevic: The Unfinished Trial, London: Routledge, 2016.

Gefinancierd door: KNAW strategische gelden

Deel deze pagina
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op
NIOD
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
020 52 33 800
Openingstijden studiezaal
 • Di - Vr09:00 - 17:30 u
 • Gesloten op maandag