Ga direct naar: Inhoud
-
Foto met dank aan de in Quang Tri gevestigde journalist Phan Tân Lâm
Projecten

Violence and the Environment

Als onderzoeksinstituut gespecialiseerd in het bestuderen van oorlog, genocide en massaal geweld heeft het NIOD een bijzondere positie om bij te dragen aan de effecten die dat met zich meebrengt voor het milieu en de klimaatverandering. Omdat onderzoekers van het NIOD gebruikmaken van onderzoeksmethoden uit de sociale wetenschappen, biedt dat een uniek perspectief, gericht op de lange termijn, waarin tevens on the ground ervaringen van getuigen een belangrijke rol spelen. Hierdoor kan het NIOD een waardevolle bijdrage leveren aan het debat wat de effecten van oorlog, genocide en massaal geweld zijn op het milieu en klimaatverandering. 

Het project ‘Violence and the Environment’ is gericht op het inbrengen van het milieu/klimaatperspectief in het huidige NIOD-onderzoek en op het ontwikkelen van nieuw onderzoek, langs de volgende thema's:

1. Slow violence and multi-species justice/care: Oorlog heeft in de afgelopen eeuw geleid tot enorme schade, zowel voor mens als milieu. Explosieven en giftige stoffen die tijdens oorlogen en conflicten worden gebruikt, blijven 'langzaam geweld' aanwakkeren (Nixon 2011, zie referentie 1. hieronder) doordat ze sluimeren in de bodem, waterwegen en lichamen van mensen en andere soorten en deze vervuilen. Dit heeft effect op de fysieke gesteldheid van mensen, de sociaal-culturele relaties onderling en hun omgeving. Het NIOD kan daar haar expertise de reikwijdte van het huidige onderzoek naar transitional justice verbreden. 

2. ‘Military-industry complex’, resource scarcity, and inequalities: Het debat over klimaat heeft de afgelopen decennia geleid tot grootschalige internationale regelgeving. Ondanks het belang van deze ontwikkelingen is gebleken dat een deel hiervan gekoppeld kan worden aan de toenemende militarisering van onze wereld en het milieu. Waardoor ongelijkheid juist verder toeneemt. (Guarasci en Kim 2022, zie 2.) De verbanden tussen het leger/militarisme en de industrie/wetenschap, met name technische oplossingen die zijn bedacht om milieu- en fysieke omstandigheden te 'verbeteren', hebben een lange historische geschiedenis. De expertise van het NIOD kan de grenzen en het potentiële gevaar van de hedendaagse investering in technische oplossingen voor milieu- en klimaatproblemen belichten, inclusief de verbanden met historische, koloniale erfenissen van geweld en extremisme. 

3. Ecological grief/trauma, migration, remembrance: Door de mens veroorzaakte klimaat- en milieuveranderingen, koloniale grondstoffenwinning, vervuilende industrieën en oorlogvoering, hebben geleid tot grootschalig ecologisch verlies en de massale verplaatsing van mensen. Velen zijn getuige geweest van de vernietiging van hun thuisland en hebben hierdoor moeten vluchten naar plekken waar ze worden blootgesteld aan rassendiscriminatie, uitsluiting en andere uitdagingen. Hoe gaan ze om met het verlies van hun land en milieu? Hoe kunnen we de reikwijdte van traumastudies en transitional justice studies uitbreiden om rekening te houden met ecologisch verdriet? ? Welke vormen van herdenken van ecologisch verlies zijn er ontstaan en hoe verhouden deze zich tot het rouwen om 'het verloren thuisland', inclusief potentieel zeer omstreden en gewelddadige politieke ideeën en doelen met betrekking tot dit verloren thuisland? Deze vragen kunnen een belangrijke plaats innemen in de onderzoeksinteresse van het NIOD op het gebied van trauma, transitional justice en restitutie/erfgoedstudies.

Een belangrijk doel van het project is het ontwikkelen van een onderzoeksinfrastructuur binnen het NIOD, bestaande uit collega's van de onderzoeks- en collectieafdelingen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van bovenstaande thema's. Het NIOD heeft hiertoe stappen gezet, bijvoorbeeld door een meerdaagse workshop 'Toxic and Explosive Legacies: Living with War Pollution Across the Globe' (11-13 oktober 2023) en de organisatie van een maandelijkse discussiereeks Climate/Violence.

Het NIOD werkt daarnaast samen met andere KNAW-instituten, universiteiten en het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) op het gebied van klimaatverandering, milieuvervuiling en ongelijkheid. 

Referenties: 

1. Rob Nixon. 2011. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

2. Guarasci, Bridget, and Eleana J. Kim. 2022. ‘Introduction: Ecologies of War.’ Theorizing the Contemporary, Fieldsights, January 25. https://culanth.org/fieldsights/introduction-ecologies-of-war.

Deel deze pagina
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op
NIOD
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
020 52 33 800
Openingstijden studiezaal
  • Di - Vr09:00 - 17:30 u
  • Gesloten op maandag