Ga direct naar: Inhoud
2002
NIOD
, Amsterdam

Srebrenica, een ‘veilig’ gebied Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een 'Safe Area'

In november 1996 ontving het NIOD een opdracht van het kabinet om onderzoek te doen naar de gebeurtenissen rond de val van Srebrenica op 11 juli 1995. Op 10 april 2002 is het Srebrenicarapport overhandigd aan het kabinet en openbaar gemaakt. Het hoofdrapport en de bijhorende deelstudies zijn als PDF te downloaden.

Het rapport beschrijft en analyseert de val van Srebrenica en de massamoorden die daarop volgden. Centraal staat de vraag ‘Wat is er precies gebeurd en hoe kon dat zo gebeuren?’.

Het rapport is in hoofdzaak als een historisch verhaal, dus chronologisch, geordend. Na de proloog met inleiding en verantwoording volgt eerst de voorgeschiedenis van Joegoslavië om de regionale context en ontwikkelingen te verduidelijken. Vervolgens worden vier fasen onderscheiden, die elk een eigen deel van het onderzoeksverslag omvatten. Deel I behandelt de gebeurtenissen vanaf 1991, het jaar waarin het multi-etnische Joegoslavië uiteenviel, tot en met de besluitvorming over de uitzending van Nederlandse militairen naar de inmiddels door de VN tot Safe Area uitgeroepen enclave Srebrenica (1993). Deel II heeft als centraal onderwerp de aanwezigheid en het optreden van Dutchbat in de enclave in het tijdvak februari 1994 tot de zomer van 1995. Deel III heeft de val van de enclave (11 juli 1995) als hoofdonderwerp en is daarmee hoofdzakelijk militair en diplomatiek van aard. Deel IV behandelt de gevolgen en de nasleep van de val van Srebrenica in brede zin. Bij het rapport behoren voorts bijlagen van verschillende soort. In de eerste plaats zijn er achtergrondstudies, in opdracht van het NIOD door derden uitgevoerd. Ten tweede zijn enkele aspecten van het onderzoek in apart geschreven bijlagen uitvoeriger uiteengezet en in context geplaatst dan in het rapport zelf nodig of mogelijk was. Ten derde zijn er technischer getinte volledige overzichten van bronnen. En ten vierde is een beperkt aantal documenten bijgevoegd, die betrekking op het onderzoek hebben.

Download het Srebrenicarapport

Hier vind u het Srebrenicarapport. Het volledige rapport is 25,8 MB groot.

De PDF-bestanden van de deelstudies kunt u hieronder vinden.

Prof. dr. H. Blom

Dr. N. Bajalica

Dr. G. Duijzing

Drs. T. Frankfort

Prof. dr. B.G.J. de Graaff

Prof. dr. A.E. Kersten

Drs. P.C.M. Koedijk

Dr. D.C.L. Schoonoord

Drs. R. van Uye

Prof. C. Wiebes

Drs P. Bootsma

Deel deze pagina
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op
NIOD
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
020 52 33 800
Openingstijden studiezaal
  • Di - Vr09:00 - 17:30 u
  • Gesloten op maandag