Brieven aan OCW

Tussen september 1998 en september 2001 zond prof. dr. J.C.H. Blom, directeur van het NIOD, de volgende brieven aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), drs. L.M.L.H.A. Hermans.