Voordat u het schenkingsformulier invult, vragen we u onderstaande veelgestelde vragen over schenkingen door te lezen.

Ik wil graag documenten schenken, heeft het NIOD daar interesse in?
Ja, mits het authentieke brondocumenten (dagboeken, brieven, foto’s) of oorlogsgerelateerde documenten zijn. Na invulling van het schenkingsformulier bekijkt onze acquisitie-specialist of het daadwerkelijk een aanvulling is voor onze collectie. NB: kranten nemen wij in principe niet van u over.

Ik wil een oorlogsdagboek schenken, heeft het NIOD daar interesse in?
Wij zijn zeer geïnteresseerd in oorlogsdagboeken. In onze collectie bevinden zich meer dan 3000 oorlogsdagboeken. Ons doel is om dagboeken te conserveren in onze geconditioneerde archiefruimte en te ontsluiten voor (wetenschappelijk) onderzoek. Het dagboek wordt geconserveerd en ontsloten (beschreven) door een dagboek-specialist. Door goede ontsluiting kan het ook gevonden worden. Digitalisering (scans) van het dagboek vindt later plaats.

Ik wil oorlogsmemoires schenken, heeft het NIOD daar interesse in?
Ja, wij hebben zeker belangstelling voor oorlogsmemoires. Wij beschouwen oorlogsmemoires, in de regel, als een publicatie in eigen beheer. Onze belangstelling gaat uit naar zowel een papieren als digitale versie (indien beschikbaar).

Ik wil graag een collectie boeken over de Tweede Wereldoorlog schenken, heeft het NIOD daar interesse in?
Boeken nemen wij graag aan. In elke partij boeken die we krijgen kunnen uitgaven zitten die zich niet in onze bibliotheek bevinden. Doublures worden gebruikt om boeken uit onze collectie te vervangen of ze worden aangeboden in onze boekenkast “gratis mee te nemen”. Wij kunnen de boeken helaas niet ophalen.

Ik wil een plakboek schenken, heeft het NIOD daar interesse in?
Wij nemen geen plakboeken op in ons archief. Plakboeken voegen helaas weinig toe aan onze collectie. Ondanks het vele werk dat er voor de vormer in zit behelst het gepubliceerd materiaal wat bij ons (of elders) reeds aanwezig is.

Ik wil graag een object schenken, heeft het NIOD daar interesse in?
Wij verzamelen in principe alleen documenten. Ons archief is niet ingericht op objecten, deze kunt u aanbieden bij een verzets- of oorlogsmuseum bij u in de buurt.

Ik ken een ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog en wil graag dat zijn/haar herinneringen aan deze periode worden opgetekend. Neemt u interviews af?
Wij doen geen interviews met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. U zou iemand in uw omgeving kunnen zoeken om het interview af te laten nemen. Wanneer de herinneringen op papier gesteld zijn, kunt u deze wel ter schenking aanbieden.

Kan ik een kopie schenken, zodat ik de originele stukken zelf kan houden?
Wij zijn een professioneel archief en nemen in die hoedanigheid alleen originele documenten aan. U kunt natuurlijk wel voorafgaand aan de schenking kopieën of scans maken voor eigen gebruik. Ons archief is ingericht op het duurzaam bewaren van archiefstukken: het zal hier in goede conditie blijven en gehanteerd worden door professionals.

Kunt u kopieën of scans maken van het materiaal dat ik wil schenken?
Wij kunnen dit niet voor u realiseren. Als u een scan of kopie van het te schenken materiaal wilt, vragen wij u om deze voorafgaand aan de schenking te maken. Het materiaal wordt in een later stadium wel gedigitaliseerd als onderdeel van de collectie.

Kunt u een transcriptie maken van het materiaal dat ik wil schenken?
Het “vertalen” of transcriberen is niet iets wat wij als archiefbeheerders doen. Er loopt momenteel wel een project waar dagboeken, na schenking, in aanmerking kunnen komen om getranscribeerd te worden. Zie ook: https://www.niod.nl/nl/nieuws/adopteer-een-dagboek

Kan ik de stukken in bruikleen geven, in plaats van ze te schenken?
Het NIOD doet niet aan bruikleen. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor opslag, ontsluiting en conservering en investeren hier in. Als wij documenten in bruikleen zouden hebben is de duurzaamheid van onze collectie in het geding.

Ik wil graag een financiële vergoeding voor mijn schenking.
Schenkingen aan het NIOD zijn om niet. Onze medewerkers zullen ook niet meebieden in veilingen.
 

Kan ik zonder afspraak langskomen met een potentiële schenking?
Bij voorkeur vult u eerst het schenkingsformulier in, zodat de afdeling acquisitie kan beoordelen of de schenking van toegevoegde waarde is voor onze collectie. U kunt documenten ter attentie van de afdeling acquisitie zonder afspraak afgeven bij de receptie van het NIOD. Bij de receptie tekent u vervolgens een bewijs van afgifte.

Kan ik de documenten ook naar u opsturen?
Opsturen is op eigen risico, maar u kunt documenten kosteloos naar ons antwoordnummer sturen:

Let op: wij vergoeden geen portokosten wanneer u geen gebruik maakt van het antwoordnummer.

NIOD
t.a.v. afdeling Acquisitie
Antwoordnummer 45629
1040 VE Amsterdam

NB: Bij voorkeur afgeven bij een postkantoor en laten voorzien van track & trace.

U bent ook welkom om de documenten ter attentie van de afdeling acquisitie zonder afspraak af te geven bij de receptie van het NIOD. Bij de receptie tekent u vervolgens een bewijs van afgifte.
 

Is het materiaal dat ik wil schenken voor iedereen opvraagbaar?
Het materiaal is in beginsel openbaar tenzij wij bij ontsluiting van mening zijn dat de privacy van archiefvormer in het geding is. Dan wordt het document beperkt openbaar opgenomen in de collectie en kan na tekening van een archiefverklaring ingezien worden.

Worden wij als schenker op de hoogte gehouden als het materiaal geraadpleegd wordt?
Wij mogen u niet op de hoogte houden van het gebruik van het materiaal. De privacy van onze studiezaalbezoekers valt onder de AVG.

Wat gebeurt er met het auteursrecht van het dagboek dat ik schenk?
Het auteursrecht blijft bij de rechthebbende erfgenaam.

Hoe werkt de overdracht van archiefmateriaal?
Tijdens de overdracht, die ongeveer een uur duurt, stellen we u een aantal vragen met betrekking tot de context: Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer. Mocht u een genealogisch overzicht hebben van de archiefvormer dan houden wij ons aanbevolen. De overdracht wordt afgesloten met het tekenen van een schenkingsovereenkomst.

Hoe lang duurt het voordat mijn schenking raadpleegbaar is?
Na schenking gaan documenten naar ons depot, in afwachting van beschrijving van het materiaal. Wij streven ernaar dat de documenten binnen twee jaar in de collectie worden opgenomen. Op dat moment zijn ze vindbaar via de inventaris van ons archief.