Gedurende de Duitse bezetting zijn ongeveer 107.000 Joodse Nederlanders en Joodse vluchtelingen weggevoerd. Hiervoor gebruikten de Duitsers kamp Westerbork in de provincie Drenthe. Dit kamp was in 1939 als Centraal Vluchtelingenkamp voor uit Duitsland gevluchte Joden in gebruik genomen. In 1942 werd het een Durchgangslager, een tijdelijke verblijfplaats voor in Nederland levende Joden. Ook 245 Sinti werden van hieruit naar concentratie- en vernietigingskampen gedeporteerd. Bijna iedere week vertrok een trein naar het oosten; in totaal 93 transporten. Slechts circa 5.000 Joodse gedeporteerden overleefden de oorlog.

Uit de rapporten van het kamp Westerbork, die geen aanspraak kunnen maken op volledigheid, voorzover ze niet op dit kamp zelf betrekking hebben, blijkt dat de volgende groepen Joden werden gedeporteerd:

Naar Auschwitz werden 60.330 mensen gedeporteerd, waarvan er minder dan 4.000 overleefden. Naar Sobibor werden 34.313 gedeporteerd, waarvan er slechts 18 overleefden. Naar Theresienstadt werden 4.870 Joden gedeporteerd; 3.000 van hen werden later doorgestuurd naar Auschwitz. Zij zijn bijna allen vermoord. In Theresienstadt kwamen in het getto meer dan 175 Nederlandse Joden om. Van de 3.751 naar Bergen-Belsen gedeporteerden overleefden er ongeveer 2.050. Kleinere aantallen Joden werden afgevoerd naar de kampen Buchenwald en Ravensbrück: van die in totaal 150 gedeporteerden overleefden er minder dan 10. Dit lijstje bevat niet de gedeporteerden die niet via Westerbork zijn weggevoerd. Het totaalcijfer van de deportaties komt dan ook enige duizenden hoger dan de optelsom van de uit Westerbork gedeporteerden.

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 8, pag. 708, geeft de volgende aantallen gedeporteerde Joden en overlevenden:

 • Uit Nederland naar Mauthausen (1941 en 1942): ca. 1750 gedeporteerden, 1 overlevende
 • Uit Nederland naar andere concentratiekampen in Duitsland (1940-1942): ca. 100 (?) gedeporteerden, ? overlevenden
 • Uit gevangenissen in Duitsland naar concentratiekampen in Duitsland (1940-1942): ca. 100 (?) gedeporteerden, ? overlevenden
 • Uit België en Frankrijk naar Auschwitz (1942-1944): ca. 2.000 (?) gedeporteerden,  ca. 100 (?) overlevenden
 • Uit Westerbork naar Kosel (28 aug.-8 dec. 1942): ca. 3.450 gedeporteerden, 181 overlevenden
 • Uit Westerbork en Apeldoorn naar Auschwitz (15 juli 1942-23 febr. 1942): 42.945 gedeporteerden, 84 overlevenden
 • Uit Westerbork naar Sobibor (maart-juli 1943): 34.313 gedeporteerden, 19 overlevenden
 • Uit Westerbork naar Auschwitz (24 aug. 1943-3 sept. 1944): 11.985 gedeporteerden, 588 overlevenden
 • Uit Vught naar Auschwitz (15 nov. 1943, 3 juni 1944): 1. 646 gedeporteerden, 198 overlevenden
 • Uit Amsterdam en Westerbork naar Theresienstadt (1943-1944): 4.894 gedeporteerden, ca. 1.980 overlevenden
 • Uit Westerbork naar Buchenwald en Ravensbrück (okt. 1943): 150 gedeporteerden, ? overlevenden
 • Uit Westerbork naar Bergen-Belsen (1944):  3.751 gedeporteerden, ca. 2.050 overlevenden

Totaal: ca. 107.000 gedeporteerden, ruim 5.200 overlevenden.