Naar schatting zijn er tijdens de bezettingstijd ruim 350.000 mensen kortere of langere tijd ondergedoken geweest. Ongeveer 25.000 joden doken onder, waarvan circa een derde later werd gegrepen. (J.C.H. Blom, Crisis, bezetting en herstel; Tien studies over Nederland 1930-1950 (Rotterdam/Den Haag 1989) p. 77 en 89).